xia1

Xiaohu Xia, Jingtuo Zhang, Ning Lu, Moon J. Kim, Kushal Ghale, Ye Xu, Erin McKenzie, Jiabin Liu, Haihang Ye. Pd–Ir Core–Shell Nanocubes: A Type of Highly Efficient and Versatile Peroxidase Mimic. ACS Nano, 2015; 150910154147007 DOI: 10.1021/acsnano.5b03525

Xiaohu Xia, Jingtuo Zhang, Ning Lu, Moon J. Kim, Kushal Ghale, Ye Xu, Erin McKenzie, Jiabin Liu, Haihang Ye. Pd–Ir Core–Shell Nanocubes: A Type of Highly Efficient and Versatile Peroxidase Mimic. ACS Nano, 2015; 150910154147007 DOI: 10.1021/acsnano.5b03525